O firmě

Firma Metrology s.r.o. je generálním zástupcem výrobců přesné měřící a zkušební techniky.

Měřící přístroje, prodávané firmou Metrology s.r.o., jsou určeny především pro výrobní podniky, pro jejich kontrolní měrová střediska. Přesné délkoměry je pak možno využít i v kalibračních a zkušebních laboratořích. Cílem firmy je prodávat vysoce kvalitní přístroje s dlouhou životností, za přístupné ceny. Garantem takovéto filozofie prodeje, jsou i renomovaní výrobci měřidel (Švýcarsko, Německo, Anglie) s velkou tradicí a zkušenostmi.

Firma poskytuje svým zákazníkům širokou škálu doplňkových služeb. Především na zakoupené přístroje provádí záruční, tzn. dvouletý a pozáruční servis běžně do 48 hodin. Servis provádí technici , odborně zaškolení u výrobců měřidel v zahraničí. Opravy našich měřidel jsou ale spíše výjímkou, díky jejich vysoké kvalitě. Také další náklady, spojené s provozem a údržbou této techniky, jsou zanedbatelné.

K složitějším přístrojům provádí pracovníci firmy zdarma zaškolení obsluhy, včetně předvedení základních metrologických úloh. Český a originální návod s množstvím praktických příkladů měření je samozřejmostí.

Stále častěji se setkáváme u našich odběratelů s požadavkem na certifikaci našich přístrojů dle norem ISO 9001. Certifikaci dle norem ISO 9001 splňují zahraniční výrobci měřidel. S přístrojem je většinou dodáván certifikát o jeho způsobilosti a kalibrační protokol o přezkoušení na přesných laboratorních měřidlech. Na přání zákazníka jsme schopni zajistit následnou kalibraci měřidel v akreditované laboratoři.

Většinu měřidel můžeme na přání předvést a to buď v naší předváděcí místnosti, nebo přímo u zákaznika. Veškeré informace o našem sortimentu, technických parametrech, dodacích lhůtách, cenách přístrojů apod. najdete na našich www-stránkách, popřípadě je můžeme sdělit písemně, za přispění prospektových materiálů, telefonicky a faxem, popřípadě E-mail poštou.

U přístrojů, pohybujících se ve vyšších cenových relacích, požadují někteří zákazníci splátkový prodej nebo možnost finančního leasingu. I těmto alternativám je naše firma, při splnění určitých podmínek, přístupná.

Firma Metrology s.r.o. se každoročně účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, tradičně v pavilonu F. Zde mají zákazníci nejlepší možnost vidět celý sortimet přístrojů a vyzkoušet si jejich funkce.

Firma taktéž každoročně pořádá 2 - 3 semináře ve spolupráci s Českou strojnickou společností, na kterých informuje o novinkách v oblasti metrologie, řízení jakosti a přístrojích ve svém prodejním programu. Tyto semináře jsou bohatě navštěvované obeslanými metrology z celé České republiky a výrazně přispívají k informovanosti metrologické veřejnosti. Samozřejmě se firma účastní i většiny akcí pořádaných Českou metrologickou společností.

Zajímají-li Vás naše přístroje nebo potřebujete-li nějaké další informace, naši pracovníci jsou připraveni Vám je zodpovědět.